mobile logo

aktualności

27
kw.

Niższe składki dla ZUS

napisano 27 kwietnia 2017

Spieszymy Wam z informacją, że od roku 2018 ZUS zmniejszy składki dla małych firm. Składki będą niższe, im niższy będzie przychód firmy. Na tych zmianach jednak nie straci żaden przedsiębiorca. Dotychczasowe ulgi pozostaną, a nowe zmiany będą dobrowolne. Co lepsze - obniżka obejmie nie tylko składkę społeczną, ale również składkę zdrowotną.

Czytaj więcej
29
mar

Faktury korygujące

napisano 29 marca 2017

Istnieją sytuacje, gdzie po nabyciu towaru lub usługi zmienia się cena i jesteśmy zmuszeni wystawić fakturę korygującą. Mamy wtedy obowiązek dostarczyć ją prawidłowo drugiej stronie transakcji i poprosić o pisemną informację, że kontrahent taką korektę przyjął. Ale czy na pewno zawsze takie potwierdzenie jest potrzebne? Otóż istnieją sytuacje, gdzie nie. Na potrzeby obniżenia podstawy opodatkowania nie ma potrzeby posiadania pisemnego potwierdzenia przekazania faktury korygującej między innymi, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Taka sama sytuacja występuje również, gdy …

Czytaj więcej
13
lut

Sprawozdania finansowe

napisano 13 lutego 2017

W przypadku niepełnego roku obrotowego spółki można złożenie sprawozdania finansowego przesunąć do roku następnego? Potwierdzamy! Jeśli rozpoczęliście działalność spółki w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres możecie połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Czytaj więcej
31
sty
featured image

Dostarcz dokumenty do Urzędu Skarbowego

napisano 31 stycznia 2017

Drodzy! Dziś jest ostatni dzień, aby złożyć zeznania podatkowe PIT-28, PIT-16, PIT-4R oraz CIT10Z do Urzędów Skarbowych. Przypominamy, że wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną liczy się data nadania listu.

Czytaj więcej
18
sty

Zmiana formy opodatkowania

napisano 18 stycznia 2017

Drodzy przedsiębiorcy! Zapewne już wiecie, że do 20.01. jest obowiązek zgłoszenia zmian formy opodatkowania. Jednak nowością może być dla Was sposób zgłaszania owych zmian. Mianowicie od tego roku powinna ona odbyć się poprzez zmianę w CEIDG i złożenie formularza zmiany w Urzędzie Miasta. Jednak my profilaktycznie zalecamy oprócz wniosku w Urzędzie Miasta wysyłkę pisma o tejże zmianie do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej
25
lis
featured image

Przedsiębiorcy! Od nowego roku transakcje powyżej 15.000 zł zostaną wzięte pod lupę! Każda zapłata powyżej tej kwoty powinna być dokonana za pomocą rachunku bankowego. Jeżeli zostanie dokonana za pomocą gotówki, to kwoty tej nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Od razu odpowiadamy na pierwsze nasuwające się pytanie: rozłożenie płatności na raty niestety nic nie da.

Czytaj więcej
10
lis
featured image

Zwolnienia lekarskie

napisano 10 listopada 2016

Powoli zbliża się czas przeziębień, co wiąże się z większą ilością zwolnień lekarskich trafiających do pracodawców. Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani dostarczyć naszemu pracodawcy zaświadczenie w wersji papierowej o czasowej niezdolności do pracy lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (popularnie zwane L4), w terminie do siedmiu dni od dnia wystawienia takiego zaświadczenia. Ustawodawca nie precyzuje szczegółowo sposobu w jakim mamy dokonać tej czynności. W sytuacji, gdy spóźnimy się z dostarczeniem  druku ZUS ZLA, stwierdzającego naszą niezdolność do pracy zasiłek chorobowy lub odpowiednio opiekuńczy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu o 25 %. Zgodnie jednak z art. 62 ust. 3 ustawy …

Czytaj więcej
18
paź

Terminy wypłat wynagrodzeń

napisano 18 października 2016

Przedsiębiorcy! Terminy wypłat wynagrodzeń dla pracowników są ważną datą w miesiącu pracy każdego pracodawcy. Warto także zaplanować i prawidłowo ustalić maksymalny termin wypłat. Zdarzają się sytuacje, gdzie pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia. Najpowszechniejsze z nich to dodatki za pracę w nadgodzinach, za pracę w niedzielę i święta, a także za funkcyjne i stażowe. Kiedy takie dodatki powinny być wypłacane pracownikom? Kodeks pracy zobowiązuje do wypłaty pensji za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Dodatkowo warto dodać, że nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od …

Czytaj więcej
15
wrz

Delegacja zagraniczna pracownika

napisano 15 września 2016

Oddelegowałeś pracowników za granicę? Zapoznaj się ze zmianami w ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS. Od 1 października nowe brzmienie nabierze § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w tej samej sprawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236): „część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy - w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, …

Czytaj więcej
08
wrz
featured image

Preferencyjna stawka podatku

napisano 8 września 2016

Zostały podjęte decyzje odnośnie nowelizacji ustawy podatkowej i została ona przekazana do podpisu Prezydenta. Na posiedzeniu Sejmu 5 września br. uchwalono, że od 1 stycznia 2017 r. obniżony zostanie podatek CIT do 15% (obecnie 19%). Zmniejszona stawka podatkowa obejmie tzw. małych podatników, ale pod warunkiem, że ich roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie obejmie również podatników rozpoczynających swoją działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Czytaj więcej
Strona 1 z 6
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!