mobile logo

maj, 2016 Liczba postów: 3

26
maj
featured image

Jednolity Plik Kontrolny

napisano 26 maja 2016

Szykuje się istotna zmiana w prowadzeniu ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Od 1 lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa będą musiały bezwzględnie przekazywać dane Urzędowi Skarbowemu w ujednoliconej firmie. Mowa tutaj jest o Jednolitym Pliku Kontrolnym, który ułatwi sprawdzanie rozliczeń firm oraz usunie bariery w przekazywaniu danych drogą elektroniczną. Właściciele średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw będą mieli dłuższy termin dostosowania się do nowych przepisów. Powyższy obowiązek obejmie ich dopiero od 1 lipca 2018 roku.

Czytaj więcej
19
maj
featured image

Wartości niematerialne i prawne

napisano 19 maja 2016

Zastanawiacie się co należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i co ująć w ewidencji bilansowej? art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości mówi, że wartość niematerialna i prawna to zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nabyte przez jednostkę i nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i jest przeznaczona do używania na potrzeby danej jednostki. Mogą to być zatem między innymi autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje czy koncesje.

Czytaj więcej
10
maj
featured image

netto czy brutto?

napisano 10 maja 2016

Interesuje Was sytuacja, w której Spółka chce umorzyć niezapłaconą należność z tytułu sprzedaży towarów, która nie uległa jeszcze przedawnieniu? Otóż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć, po spełnieniu warunków zawartych w art. 23 ust 2. PDoF lub art. 16 ust 2 PDoP, wartość umorzonej należności w kwocie netto. Wartość należności w części odpowiadającej kwocie VAT należnego nie stanowi kosztu podatkowego, ponieważ VAT należny zawarty w takiej należności nie był wcześniej zarachowany jako przychód należny. Podatek VAT można jednak odzyskać zgodnie z trybem zawartym w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!