mobile logo

marzec, 2017 Liczba postów: 1

29
mar

Faktury korygujące

napisano 29 marca 2017

Istnieją sytuacje, gdzie po nabyciu towaru lub usługi zmienia się cena i jesteśmy zmuszeni wystawić fakturę korygującą. Mamy wtedy obowiązek dostarczyć ją prawidłowo drugiej stronie transakcji i poprosić o pisemną informację, że kontrahent taką korektę przyjął. Ale czy na pewno zawsze takie potwierdzenie jest potrzebne? Otóż istnieją sytuacje, gdzie nie. Na potrzeby obniżenia podstawy opodatkowania nie ma potrzeby posiadania pisemnego potwierdzenia przekazania faktury korygującej między innymi, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Taka sama sytuacja występuje również, gdy …

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!