mobile logo

luty, 2017 Liczba postów: 1

13
lut

Sprawozdania finansowe

napisano 13 lutego 2017

W przypadku niepełnego roku obrotowego spółki można złożenie sprawozdania finansowego przesunąć do roku następnego? Potwierdzamy! Jeśli rozpoczęliście działalność spółki w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres możecie połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!