mobile logo

listopad, 2015 Liczba postów: 3

27
lis
featured image

Kolejną pozytywną zmianą dla podatnika, jak i dla organu podatkowego okazuje się uchylenie art. 3 ustawy o VAT. Skutkiem tego właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towaru i usług, będzie określana według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Obecnie zdarzało się, że podatnik podlegał pod dwa różne Urzędy Skarbowe. Zmiana ta, ma obowiązywać od 01.01.2016r.

Czytaj więcej
21
lis

Obniżenie stawki odsetek do 50% od 2016 r.

napisano 21 listopada 2015

Celem zmian w Ordynacji podatkowej jest ułatwienie kontaktu podatników z organami podatkowymi, jak również efektywniejszy pobór podatków. Kolejną zmianą, która wejdzie od 2016 roku będzie obniżenie stawki odsetek do 50%. Nowe przepisy powstały, aby promować samodzielne korygowanie błędów deklaracjach w przypadku zaniżania zobowiązania podatkowego. Preferencyjna stawka odsetek będzie miała zastosowanie w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Taką kwotę trzeba będzie uregulować w całości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Czytaj więcej
12
lis
featured image

Zmiany dot. korekt deklaracji

napisano 12 listopada 2015

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ulegnie zmianie przepis podatkowy mówiący o składaniu korekt deklaracji. Uchylony zostanie art. 81 § 3 Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wycofany zostanie obowiązek uzasadniania przyczyn korekt na piśmie. Zostanie natomiast ustalona ogólna zasada, zgodnie z którą wystarczy złożenie korygującej deklaracji.

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!