mobile logo

październik, 2015 Liczba postów: 5

29
paź
featured image

W branży budowlanej zdarzają się zlecenia wyjazdowe. Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie w innej miejscowości zazwyczaj zostają na kilka dni, aby wykonać zlecenie. Obecnie organy podatkowe twierdzą, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikowi oddelegowanemu do pracy (np. na budowie) w innej miejscowości niż siedziba pracodawcy i miejsce zamieszkania pracownika należy do pracodawcy, tym samym nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Konsekwencją jest to, że wartość takiego świadczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i również nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS pracownika.

Czytaj więcej
23
paź
featured image

Kontrole ZUSów

napisano 23 października 2015

Wraz z przyjściem jesieni zawitał do nas sezon grypowy. Faktem jest, że lepiej poleżeć kilka dni, niż zarazić wszystkich w pracy. Ale nie każdy, kto korzysta ze zwolnień lekarskich, jest cierpiący. Dlatego inspektorzy z ZUSu przeprowadzają kontrole w miejscach zamieszkania osób na tzw. L4, ale mogą także wezwać na badanie lekarskie. Pracownika na zwolnieniu może również skontrolować pracodawca, jeśli firma zatrudnia więcej niż 20 osób. Gdy kontrolujący nie zastanie osoby w domu, będzie ona musiała wytłumaczyć się z nieobecności. Osoby, którym udowodni się, że zwolnienie lekarskie zostało wystawione bezpodstawnie muszą zwrócić zasiłek chorobowy wraz z odsetkami.

Czytaj więcej
15
paź
featured image

Zinformatyzowany ZUS

napisano 15 października 2015

Elektroniczne zwolnienia lekarskie to nowość, która wejdzie w życie od stycznia przyszłego roku. Będą funkcjonować również papierowe ZLA, jednak od 2018r. będą wystawiane jedynie e-zwolnienia. Osobą odpowiedzialną będzie lekarz, który niezwłocznie powinien przesłać elektronicznie wypełniony formularz do ZUSu.

Czytaj więcej
07
paź
featured image

Kolejne zmiany od nowego roku

napisano 7 października 2015

Od 1 stycznia 2016r. będzie obowiązywać ustawa wprowadzająca zmiany w czynnościach banków odnośnie rachunków zmarłych osób. Od nowego roku spadkobiercy będą mieli możliwość wypłat z rachunków bliskich po ich śmierci, obecnie jest to praktycznie niemożliwe z racji tajemnicy bankowej. Ustawa wdraża Centralną Informację o Rachunkach, polegającą na informowaniu bliskich osób o możliwości wypłaty określonej kwoty ze wszystkich rachunków osoby zmarłej. Już przy zakładaniu nowych kont bankowych będzie konieczność ustalenia osoby uprawionej do rachunku na przypadek śmierci jego właściciela. Banki będą miały również obowiązek sprawdzania po 5 latach od ostatniej transakcji, czy właściciel rachunku żyje.

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!