mobile logo

maj, 2015 Liczba postów: 3

27
maj

Chcąc rozliczyć w kosztach wydatki związane z podróżą służbową nie wystarczy faktura. Pamiętajcie, aby dokumentować takie wyjazdy również na inne sposoby. Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym odmówił tego prawa pewnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kontrolerzy fiskusa stwierdzili, że poza fakturą nie ma innych dowodów dokumentujących zakup biletów lotniczych za ocean. W ich ocenie spółka nie przedstawiła żadnych dowodów ani nie złożyła wyjaśnień, które uzasadniałyby celowość poniesienia tego kosztu.

Czytaj więcej
19
maj

Zamiast wezwań – prośby

napisano 19 maja 2015

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany, które mają ocieplić jego wizerunek wśród obywateli. Fiskus nakazał podległym urzędnikom, aby pisma wysyłane do podatników były napisane językiem prostym i zrozumiałym. Nie powinny już one zawierać zdań złożonych. Jednak co najważniejsze i najprzyjemniejsze dla nas – nie będą to wezwania, a prośby o osobiste stawienie się w siedzibie urzędu lub przesłanie podanych dokumentów. Powyższe zmiany obowiązują od maja bieżącego roku. Dodatkowo na każdym piśmie podane zostaną dane osoby prowadzącej sprawę (imię, nazwisko, stanowisko służbowe i numer telefonu pracownika, a nawet dane osoby zastępującej) z zapewnieniem, że w przypadku wątpliwości można skontaktować się z osobą odpowiedzialną.

Czytaj więcej
11
maj
featured image

Wybory biura rachunkowego

napisano 11 maja 2015

Nie jesteś do końca zadowolony z wyników głosowania na Prezydenta RP? Dokonaj lepszego wyboru Biura Rachunkowego i miej wpływ na właściwy rozwój swojej firmy.

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!