mobile logo

styczeń, 2016 Liczba postów: 3

30
sty

Informacje o pełnomocnictwie

napisano 30 stycznia 2016

W przypadku chęci udzielenia pełnomocnictwa np. swojemu pracownikowi w sprawie zakresu administracji publicznej, więc także do reprezentowania przed organami podatkowymi, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej. Wynika to z art. 12 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Opłatę skarbową od pełnomocnictwa trzeba uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu. Koszt złożenia dokumentu to 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa, którą to kwotę można wpłacić w kasie odpowiedniego organu lub na jego rachunek bankowy. Ważne jest, aby dowód zapłaty lub jego uwierzytelnioną kopię dołączyć do pełnomocnictwa (ewentualnie można go dostarczyć w ciągu 3 …

Czytaj więcej
22
sty
featured image

Nowy PIT

napisano 22 stycznia 2016

Od 2016 pojawi się nowy PIT-CFC dla podatników będących osobami fizycznymi, osiągających dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f tej ustawy, zgodnie z art. 45 ust. 1aa ustawy o pdof. Takie osoby są obowiązani składać do urzędów skarbowych odrębne zeznanie, wykazujące wysokość dochodu z takiej spółki, o którym mowa w art. 30f ust. 7 tej ustawy, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej takiej spółki, powinien złożyć odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Czytaj więcej
16
sty

Zmiana formy opodatkowania

napisano 16 stycznia 2016

Każdy przedsiębiorca może zmienić co roku formę swojego opodatkowania. Możliwe jest to poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu najpóźniej do 20 stycznia danego roku. Rodzaj składanego pisma zależny jest od wybranego opodatkowania. Takimi dokumentami są: - oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), - oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, - zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym (w takim wypadku podatnik będzie korzystał z opodatkowania według skali podatkowej).

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!