mobile logo

Informacje o pełnomocnictwie

napisano 30 stycznia 2016

W przypadku chęci udzielenia pełnomocnictwa np. swojemu pracownikowi w sprawie zakresu administracji publicznej, więc także do reprezentowania przed organami podatkowymi, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej. Wynika to z art. 12 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Opłatę skarbową od pełnomocnictwa trzeba uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu. Koszt złożenia dokumentu to 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa, którą to kwotę można wpłacić w kasie odpowiedniego organu lub na jego rachunek bankowy. Ważne jest, aby dowód zapłaty lub jego uwierzytelnioną kopię dołączyć do pełnomocnictwa (ewentualnie można go dostarczyć w ciągu 3 dni od złożenia dokumentu). Opłata skarbowa nie dotyczy przypadków, gdy pełnomocnictwo jest udzielne małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

    By Biuro Rachunkowe Ulga

    Napisz do nas!
    Wiadomość została wysłana!