mobile logo

lipiec, 2016 Liczba postów: 4

28
lip
featured image

Wydatki na imprezy firmowe

napisano 28 lipca 2016

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że z wyroku NSA z 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 700/14, wynika, że wydatki na imprezy rozrywkowe organizowane przy okazji szkoleń kontrahentów, na których podawany jest w dużej ilości alkohol, jak również wydatki na imprezy rozrywkowe w ramach spotkań szkoleniowo-integracyjnych, nie stanowią kosztów podatkowych.

Czytaj więcej
22
lip
featured image

Termin odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury zależy od tego, czy oryginał faktury wcześniej dotarł do adresata i następnie zaginął bądź uległ zniszczeniu, czy też w ogóle adresat go nie otrzymał. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi dokonał odliczenia VAT naliczonego z otrzymanego oryginału faktury (który następnie zaginął), wówczas duplikat stanowi jedynie formę potwierdzenia uprzednio zaewidencjonowanej operacji. Inaczej jest, gdy oryginał faktury nie dotarł do nabywcy. Wówczas duplikat traktowany jest jak oryginał faktury. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku w rozliczeniu za okres, w którym z tytułu danej transakcji powstał obowiązek podatkowy u sprzedającego. Prawo to jednak nie może być zrealizowane wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym …

Czytaj więcej
13
lip
featured image

Minimalna stawka godzinowa

napisano 13 lipca 2016

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych - informuje resort pracy. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu. Ponieważ ta kwota ma być waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. W przypadku przyjęcia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. w wysokości 2000 zł minimalna stawka godzinowa wyniosłaby 13 zł. Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do umów, o których mowa w art. 734 …

Czytaj więcej
07
lip

Fałszywe wezwania do zapłaty

napisano 7 lipca 2016

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały, że konsumenci otrzymują od jednej z firm windykacyjnych pisma w formie wezwania do zapłaty, informujące, że w przypadku braku wpłaty zostanie rozpoczęta windykacja w miejscu zamieszkania dłużnika i przekazana do windykacji komorniczej wraz z zajęciem wszystkich własności, np. rachunku bankowego czy mieszkania. Prezes UOKiK apeluje przede wszystkim o sprawdzenie czy wezwanie do zapłaty jest zasadne. Informujemy także, że nakaz zapłaty może wydać wyłącznie sąd na podstawie przeprowadzonego postępowania i wysłać go dłużnikowi. Natomiast zajęcie przedmiotów majątkowych dłużnika możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego, uzyskaniu prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności oraz wszczęciu …

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!