mobile logo

wrzesień, 2016 Liczba postów: 2

15
wrz

Delegacja zagraniczna pracownika

napisano 15 września 2016

Oddelegowałeś pracowników za granicę? Zapoznaj się ze zmianami w ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS. Od 1 października nowe brzmienie nabierze § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w tej samej sprawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236): „część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy - w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, …

Czytaj więcej
08
wrz
featured image

Preferencyjna stawka podatku

napisano 8 września 2016

Zostały podjęte decyzje odnośnie nowelizacji ustawy podatkowej i została ona przekazana do podpisu Prezydenta. Na posiedzeniu Sejmu 5 września br. uchwalono, że od 1 stycznia 2017 r. obniżony zostanie podatek CIT do 15% (obecnie 19%). Zmniejszona stawka podatkowa obejmie tzw. małych podatników, ale pod warunkiem, że ich roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie obejmie również podatników rozpoczynających swoją działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!