mobile logo

czerwiec, 2016 Liczba postów: 1

22
cze
featured image

Sprawozdania roczne

napisano 22 czerwca 2016

Wielkimi krokami zbliża się ważny termin dla właścicieli spółek. Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości - kierownik każdej jednostki objętej wpisem do KRS powinien złożyć we właściwym rejestrze sądowym: roczne sprawozdanie finansowe, biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Ponadto w przypadku jednostek określonych w art. 49 ust.1 ustawy o rachunkowości, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i innymi wymaganymi dokumentami, do właściwego rejestru sądowego kierownik jednostki ma obowiązek złożyć również sprawozdanie z działalności. Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia w/w dokumentów? Sąd rejestrowy najpierw …

Czytaj więcej
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!