mobile logo

Sprawozdania finansowe

napisano 13 lutego 2017

W przypadku niepełnego roku obrotowego spółki można złożenie sprawozdania finansowego przesunąć do roku następnego? Potwierdzamy! Jeśli rozpoczęliście działalność spółki w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres możecie połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

    By Biuro Rachunkowe Ulga

    Napisz do nas!
    Wiadomość została wysłana!