mobile logo

Zamiast wezwań – prośby

napisano 19 maja 2015

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany, które mają ocieplić jego wizerunek wśród obywateli. Fiskus nakazał podległym urzędnikom, aby pisma wysyłane do podatników były napisane językiem prostym i zrozumiałym. Nie powinny już one zawierać zdań złożonych. Jednak co najważniejsze i najprzyjemniejsze dla nas – nie będą to wezwania, a prośby o osobiste stawienie się w siedzibie urzędu lub przesłanie podanych dokumentów. Powyższe zmiany obowiązują od maja bieżącego roku. Dodatkowo na każdym piśmie podane zostaną dane osoby prowadzącej sprawę (imię, nazwisko, stanowisko służbowe i numer telefonu pracownika, a nawet dane osoby zastępującej) z zapewnieniem, że w przypadku wątpliwości można skontaktować się z osobą odpowiedzialną.

    By Biuro Rachunkowe Ulga

    Napisz do nas!
    Wiadomość została wysłana!