mobile logo

aktualności

08
kw.
featured image

Całodobowy urząd pocztowy

napisano 8 kwietnia 2016

Jeszcze wielu przedsiębiorców nie jest w stanie w swojej działalności obejść się bez usług Poczty Polskiej. Szczególnie, kiedy trzeba wysłać pilny list, a urzędy pocztowe są już zamknięte. Każdy Wrocławianin wiedział, że na spóźnialskich zawsze czeka poczta w Rynku. Dlatego chcemy Was poinformować, że obecnie w tej placówce trwa remont i godziny otwarcia owej poczty są skrócone. Obecnie całodobowy urząd pocztowy znajdziecie przy ul. Małachowskiego 1-9.

Czytaj więcej
17
mar

Podwyżki Poczty Polskiej

napisano 17 marca 2016

Poczta Polska od marca postanowiła podnieść ceny wysyłek listów krajowych, ekonomicznych i priorytetowych, a także przesyłek zagranicznych. Obecnie znaczki standardowe kosztują 2zł, priorytetowe 2,50zł. Dopłata wynosi kolejno 25 i 15 groszy. Wysyłka paczek ekonomicznych to podwyżka o 4zł, paczek priorytetowych zaś 4,50zł. Według Poczty Polskiej zmiany te spowodowane są wzrostem kosztów utrzymania placówek i infrastruktury.

Czytaj więcej
26
lut
featured image

Sprawdź czy musisz płacić odsetki

napisano 26 lutego 2016

Przedsiębiorco! Pamiętaj, że jeśli nie uregulujesz w terminie opłat na rzecz Państwa pojawią Ci się odsetki od zaległości podatkowych. Dlatego ważne jest, aby płacić w terminie opłaty takie jak: zaliczka na podatek dochodowy, VAT, składki ZUS oraz podatek od nieruchomości. Pamiętaj jednak, że odsetek do kwoty 8,70zł nie trzeba płacić. Nie musisz informować o tym instytucji, na rzecz której zalegasz z płatnością.

Czytaj więcej
21
lut
featured image

PIT-11

napisano 21 lutego 2016

Do końca lutego Pracodawcy mają obowiązek przesłać swoim obecnym lub byłym pracownikom druk PIT-11. Na ich podstawie podatnicy będą sporządzać swoje zeznania za rok 2015. Jeśli chodzi o formę przesyłania deklaracji do urzędów skarbowych jest obowiązek przesyłania ich drogą elektroniczną (ePUAP lub e-podpis). Istnieje tylko jeden wyjątek dla podmiotów rozliczających od 1 do 5 podatników, gdzie można złożyć druki papierowe, jednak nie wliczając do tego biur rachunkowych.

Czytaj więcej
13
lut
featured image

Zmiany w Kodeksie pracy

napisano 13 lutego 2016

Od 22 lutego wchodzą zmiany w Kodeksie pracy, które będą dotyczyć m.in. okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony, ograniczenia długości trwania umów na czas określony, czy też zmian w prowadzeniu akt osobowych pracowników. Zgodnie z nowelizacją rodzaj umów o pracę zostanie ograniczona do trzech, tj. umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas nieokreślony. Maksymalny okres na jaki mogą być zawierane umowy na czas określony to 33 miesiące, przy czym zawarcie czwartej takiej umowy będzie równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Znikną zatem umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz …

Czytaj więcej
30
sty

Informacje o pełnomocnictwie

napisano 30 stycznia 2016

W przypadku chęci udzielenia pełnomocnictwa np. swojemu pracownikowi w sprawie zakresu administracji publicznej, więc także do reprezentowania przed organami podatkowymi, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej. Wynika to z art. 12 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Opłatę skarbową od pełnomocnictwa trzeba uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu. Koszt złożenia dokumentu to 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa, którą to kwotę można wpłacić w kasie odpowiedniego organu lub na jego rachunek bankowy. Ważne jest, aby dowód zapłaty lub jego uwierzytelnioną kopię dołączyć do pełnomocnictwa (ewentualnie można go dostarczyć w ciągu 3 …

Czytaj więcej
22
sty
featured image

Nowy PIT

napisano 22 stycznia 2016

Od 2016 pojawi się nowy PIT-CFC dla podatników będących osobami fizycznymi, osiągających dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f tej ustawy, zgodnie z art. 45 ust. 1aa ustawy o pdof. Takie osoby są obowiązani składać do urzędów skarbowych odrębne zeznanie, wykazujące wysokość dochodu z takiej spółki, o którym mowa w art. 30f ust. 7 tej ustawy, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej takiej spółki, powinien złożyć odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Czytaj więcej
16
sty

Zmiana formy opodatkowania

napisano 16 stycznia 2016

Każdy przedsiębiorca może zmienić co roku formę swojego opodatkowania. Możliwe jest to poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu najpóźniej do 20 stycznia danego roku. Rodzaj składanego pisma zależny jest od wybranego opodatkowania. Takimi dokumentami są: - oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), - oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, - zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym (w takim wypadku podatnik będzie korzystał z opodatkowania według skali podatkowej).

Czytaj więcej
19
gru
featured image

W ustawie Ordynacji Podatkowej można jeszcze znaleźć zmianę dotyczącą usprawnień obsługi podatników. Od nowego roku zmieni się sposób dostarczania pism od organów podatkowych. Wprowadzona zostanie możliwość wskazania przez podatnika adresu do korespondencji, innego niż adres zamieszkania. Umożliwi to podanie adresu np. pełnomocnikom zawodowym: adwokatom, radcom prawnym czy też doradcom podatkowym.

Czytaj więcej
11
gru

Dziś przedstawiamy kilka ciekawostek dot. wydawania interpretacji indywidualnych w krajach Unii Europejskiej: Czy wiecie, że... - w Danii zapytania podatników nie mogą dotyczyć VAT, ceł, oraz podatków związanych ze spadkami? Natomiast w Holandii i we Francji interpretacje mogą dotyczyć jedynie niektórych spraw związanych z opodatkowaniem międzynarodowych struktur biznesowych. - niektóre państwa Unii Europejskiej np. Estonia, Niemcy czy Austria przewidują możliwość uzyskania interpretacji jedynie w odniesieniu do zdarzeń jeszcze nierozliczonych. - Hiszpania, Estonia czy Cypr w ogóle nie przewidują w swoich systemach podatkowych interpretacji. - w niektórych jurysdykcjach europejskich interpretacje podatkowe mają charakter informacyjny. Nie zapewniają one podatnikowi realnej ochrony wynikającej z zastosowania się do danej …

Czytaj więcej
Strona 3 z 6
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!