mobile logo
featured image

Zwolnienia lekarskie

napisano 10 listopada 2016

Powoli zbliża się czas przeziębień, co wiąże się z większą ilością zwolnień lekarskich trafiających do pracodawców. Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani dostarczyć naszemu pracodawcy zaświadczenie w wersji papierowej o czasowej niezdolności do pracy lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (popularnie zwane L4), w terminie do siedmiu dni od dnia wystawienia takiego zaświadczenia. Ustawodawca nie precyzuje szczegółowo sposobu w jakim mamy dokonać tej czynności. W sytuacji, gdy spóźnimy się z dostarczeniem  druku ZUS ZLA, stwierdzającego naszą niezdolność do pracy zasiłek chorobowy lub odpowiednio opiekuńczy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu o 25 %. Zgodnie jednak z art. 62 ust. 3 ustawy zasiłkowej, konsekwencji obniżenia zasiłku unikniemy w sytuacji, gdy przekażemy pracodawcy (płatnikowi składek) informację o naszej niezdolności do pracy, a druk ZUS ZLA zastępczo wyślemy pocztą e-mail, fax-em lub w innej uzgodnionej formie, nie zwalnia nas to z obowiązku dostarczenia oryginału, ale nie powoduje uchybienia terminu.

Warto pamiętać, że papierowe zaświadczenia lekarskie mają obowiązywać do 31 grudnia 2017 roku, od 2 stycznia 2016 wprowadzone zostały zaświadczenia lekarskie ZUS e-ZLA. W przypadku, gdy lekarz wystawi nam popularnie zwane L4 w takiej formie, jesteśmy wyłącznie zobowiązani do poinformowania pracodawcy o niezdolności do pracy, bez konieczności dostarczania jakiegokolwiek dokumentu. W przypadku elektronicznego zwolnienia nasz pracodawca otrzyma je niezwłocznie na własną skrzynkę z ZUS i nie da się tu już chować choroby w kieszeń.

    By Biuro Rachunkowe Ulga

    Napisz do nas!
    Wiadomość została wysłana!