mobile logo

Posts by Biuro Rachunkowe Ulga

04
gru
featured image

Minimalna płaca od 2016 roku

napisano 4 grudnia 2015

Wynagrodzenie minimalne wypłacone dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin od stycznia 2016 roku wzrośnie w porównaniu do 2015 roku o kwotę 100 złotych brutto i wyniesie 1850 złotych brutto.

Czytaj więcej
27
lis
featured image

Kolejną pozytywną zmianą dla podatnika, jak i dla organu podatkowego okazuje się uchylenie art. 3 ustawy o VAT. Skutkiem tego właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towaru i usług, będzie określana według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Obecnie zdarzało się, że podatnik podlegał pod dwa różne Urzędy Skarbowe. Zmiana ta, ma obowiązywać od 01.01.2016r.

Czytaj więcej
21
lis

Obniżenie stawki odsetek do 50% od 2016 r.

napisano 21 listopada 2015

Celem zmian w Ordynacji podatkowej jest ułatwienie kontaktu podatników z organami podatkowymi, jak również efektywniejszy pobór podatków. Kolejną zmianą, która wejdzie od 2016 roku będzie obniżenie stawki odsetek do 50%. Nowe przepisy powstały, aby promować samodzielne korygowanie błędów deklaracjach w przypadku zaniżania zobowiązania podatkowego. Preferencyjna stawka odsetek będzie miała zastosowanie w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku autokorekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Taką kwotę trzeba będzie uregulować w całości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Czytaj więcej
12
lis
featured image

Zmiany dot. korekt deklaracji

napisano 12 listopada 2015

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ulegnie zmianie przepis podatkowy mówiący o składaniu korekt deklaracji. Uchylony zostanie art. 81 § 3 Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wycofany zostanie obowiązek uzasadniania przyczyn korekt na piśmie. Zostanie natomiast ustalona ogólna zasada, zgodnie z którą wystarczy złożenie korygującej deklaracji.

Czytaj więcej
29
paź
featured image

W branży budowlanej zdarzają się zlecenia wyjazdowe. Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie w innej miejscowości zazwyczaj zostają na kilka dni, aby wykonać zlecenie. Obecnie organy podatkowe twierdzą, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania pracownikowi oddelegowanemu do pracy (np. na budowie) w innej miejscowości niż siedziba pracodawcy i miejsce zamieszkania pracownika należy do pracodawcy, tym samym nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Konsekwencją jest to, że wartość takiego świadczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i również nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS pracownika.

Czytaj więcej
23
paź
featured image

Kontrole ZUSów

napisano 23 października 2015

Wraz z przyjściem jesieni zawitał do nas sezon grypowy. Faktem jest, że lepiej poleżeć kilka dni, niż zarazić wszystkich w pracy. Ale nie każdy, kto korzysta ze zwolnień lekarskich, jest cierpiący. Dlatego inspektorzy z ZUSu przeprowadzają kontrole w miejscach zamieszkania osób na tzw. L4, ale mogą także wezwać na badanie lekarskie. Pracownika na zwolnieniu może również skontrolować pracodawca, jeśli firma zatrudnia więcej niż 20 osób. Gdy kontrolujący nie zastanie osoby w domu, będzie ona musiała wytłumaczyć się z nieobecności. Osoby, którym udowodni się, że zwolnienie lekarskie zostało wystawione bezpodstawnie muszą zwrócić zasiłek chorobowy wraz z odsetkami.

Czytaj więcej
15
paź
featured image

Zinformatyzowany ZUS

napisano 15 października 2015

Elektroniczne zwolnienia lekarskie to nowość, która wejdzie w życie od stycznia przyszłego roku. Będą funkcjonować również papierowe ZLA, jednak od 2018r. będą wystawiane jedynie e-zwolnienia. Osobą odpowiedzialną będzie lekarz, który niezwłocznie powinien przesłać elektronicznie wypełniony formularz do ZUSu.

Czytaj więcej
07
paź
featured image

Kolejne zmiany od nowego roku

napisano 7 października 2015

Od 1 stycznia 2016r. będzie obowiązywać ustawa wprowadzająca zmiany w czynnościach banków odnośnie rachunków zmarłych osób. Od nowego roku spadkobiercy będą mieli możliwość wypłat z rachunków bliskich po ich śmierci, obecnie jest to praktycznie niemożliwe z racji tajemnicy bankowej. Ustawa wdraża Centralną Informację o Rachunkach, polegającą na informowaniu bliskich osób o możliwości wypłaty określonej kwoty ze wszystkich rachunków osoby zmarłej. Już przy zakładaniu nowych kont bankowych będzie konieczność ustalenia osoby uprawionej do rachunku na przypadek śmierci jego właściciela. Banki będą miały również obowiązek sprawdzania po 5 latach od ostatniej transakcji, czy właściciel rachunku żyje.

Czytaj więcej
30
wrz

Aktualności BR Ulga

napisano 30 września 2015

Na wstępnie chcielibyśmy dołączyć się do wszelkich życzeń dla Panów w dniu ich święta. Życzymy sukcesów i udanych inwestycji! Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z naszą zmodernizowaną stroną internetową, gdzie znajdziecie kilka ciekawych rzeczy np. w strefie klienta. Nowością jest również wprowadzenie przez nas promocji miesięcznych dla branż. W każdy miesiąc będziemy udzielać rabatów dla nowych klientów z danej branży. Zaczynamy od jutra!

Czytaj więcej
Strona 4 z 6
Napisz do nas!
Wiadomość została wysłana!